Cultural Prison

“Of course it’s true that males—and, as you say, especially white males—have called the
shots inside the prison for thousands of years, perhaps even from the beginning. Of course it’s true that this is unjust. And of course it’s true that power and wealth within the prison should be equitably redistributed. But it should be noted that what is crucial to your survival as a race is not the redistribution of power and wealth within the prison but rather the destruction of the prison itself.”

From the novel “Ishmael” by Daniel Quinn.

“Binlerce yıldır, hatta belki de en başından beri, hapishane içinde erkeklerin –senin dediğin gibi özellikle beyaz erkeklerin borusunun öttüğü tabii ki doğru. Bunun adil olmadığı da doğru. Ve tabii ki hapishane içinde servet ve gücün adil bir biçimde yeniden paylaştırılması gerektiği de doğru. Fakat şunu da belirtmek gerekir ki, İnsan türü olarak hayatta kalmanız açısından önemli olan , gücün hapishane sınırları içinde adil bir biçimde yeniden paylaştırılmasından çok, o hapishanenin yok edilmesidir.”

Daniel Quinn, İsmail adlı romanından.

 

kulturel_hapishane

Cultural Prison

2012

Sinopale 4 – International Sinop Biennial / Historical Sinop Prison Museum
The first of our works was to establish a cultural prison inside of the prison where the event took place. We all are located in the prison that we call “cultural prison”. Everything we were able to define, to name and categorize form the walls of this prison. A wall in a density that cannot leak free thought and will in the proper sense. By starting with determining items constituting the identity of Sinop, we then used pictures of all to the present adopted and varied reflections of these items for building up the walls in this work. We created a network-map by placing this collected pictures in accordance with the relationship between each other on the inner walls of the structure formed by fishing lines (strings). With this pictures-made prison in the prison, we aimed to create different perception layers by pointing at the cultural prison in the outer world from which escape is impossible.

Sinopale 4 – Uluslararası Sinop Bienali / Tarihi Sinop Hapishanesi Müzesi
Çalışmalarımızdan ilki, etkinliğin gerçekleştiği hapishane içinde bir hapishane kurulumu. Hepimizin içinde bulunduğu bir hapishane. Tanımlayabildiğimiz, isimlendirebildiğimiz ve kategorize edebildiğimiz her şey bu hapishanenin duvarları. Gerçek anlamda özgür düşünce ve iradenin  sızamayacağı yoğunluğa sahip bir duvar. Çalışmamızda kültürel hapishane duvarlarını örerken, Sinop’un kimliğini oluşturduğunu belirlediğimiz öğelerden yola çıkarak, günümüze kadar uyarlanmış, çeşitlenmiş tüm yansımaları üzerine fotoğraflar kulladık. Misina (sicim) ile hazırladığımız bir yapının iç duvarlarına, biriktirdiğimiz bu fotoğrafları birbirleri ile olan ilişkileri doğrultusunda yerleştirerek bir ağ haritası oluşturduk. Hapishane içinde fotoğraflarla yaratılmış bu hapishane ile, aslında kaçışı mümkün olmayan dışarıdaki kültürel hapishaneyi işaret ederek, farklı bir katman algısı yaratmayı amaçladık.

Volkan Kaplan
A.Erdem Şentürk

 

kulturel_hapishane_detay