Taşı Toprağı Altın

,

Taşı Toprağı Altın

Taşı Toprağı Altın *

2008
35x100cm / digital print

An organic typography project on “Urbanization”. The poster was used later under the name of “Istanbul SOS” by a platform that carries out studies on urbanization problems.

* Taşı Toprağı Altın, “Istanbul Made of Gold” is a phrase that was used in the period in which immigration from the rural areas had its peak and which has become almost a slogan. The politicians of that time have been turning a blind eye to this migration movement which has led to today’s urbanization problems and growth of social inequality.

35x100cm / dijital baskı
“Kentleşme” konulu organik tipografi projesi. Poster daha sonra “İstanbul SOS” adında, kentleşme problemleri hakkında çalışmalar yürüten bir platform tarafından kullanıldı.

* Taşı Toprağı Altın, İstanbulun kırsal kesimden en çok göç aldığı dönemin adeta sloganı haline gelmiş bir deyim. Politikacılar bu göç hareketine göz yummuş, günümüz kentleşme problemlerinin ve sosyal eşitsizliğin artmasına sebep olmuştur.